ΑΡΧΙΚΗ   ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ   Ο ΙΑΤΡΟΣ     LINKS   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
         
 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ (ΣΑΥ)

Βασικές πληροφορίες για το Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ)
 
Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΥ) είναι μια πολύ συχνή διαταραχή της αναπνοής η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές αυτής (άπνοιες – υπόπνοιες) κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πρόκειται για ένα συχνό σύνδρομο το οποίο αφορά περίπου το 5% του γενικού πληθυσμού (με το 75% των ασθενών να παραμένει αδιάγνωστο).

Άπνοια ορίζεται η πλήρης διακοπή της ροής του αέρα (>90%) στους ανώτερους αεραγωγούς, διάρκειας τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων. Υπόπνοια ορίζεται η κατά 50% μείωση της ροής του αέρα στους ανώτερους αεραγωγούς, διάρκειας επίσης 10 δευτερολέπτων. Οι άπνοιες και οι υπόπνοιες χωρίζονται σε αποφρακτικής, κεντρικής ή μεικτής αιτιολογίας. Οι αποφρακτικής αιτιολογίας άπνοιες (οι οποίες είναι και οι συχνότερες) οφείλονται κυρίως στη μείωση του εύρους του αυλού των ανώτερων αεροφόρων οδών (φάρυγγα) κατά τη διάρκεια του ύπνου, παρά την ύπαρξη αναπνευστικής προσπάθειας. Οι μύες της μαλθακής υπερώας, της σταφυλής και της γλώσσας χαλαρώνουν, στενεύοντας τους αεραγωγούς σε βαθμό τέτοιο που να αποφράσσονται.


Οι κεντρικής αιτιολογίας άπνοιες οφείλονται στην ανεπάρκεια κεντρικής ώσης (νευρικού «σήματος» από τον εγκέφαλο προ τους αναπνευστικούς μύες) που οδηγεί στην ανεπάρκεια της αναπνευστικής προσπάθειας. Αποτέλεσμα των απνοιών – υποπνοιών είναι οι μικροαφυπνίσεις του ασθενούς, οι οποίες οδηγούν σε κατακερματισμό του ύπνου και ημερήσια υπνηλία.

Τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο είναι:
  • Έντονο και διακοπτόμενο ροχαλητό
  • Αίσθημα πνιγμονής κατά τη διάρκεια του ύπνου
  • Ημερήσια υπνηλία - κόπωση, που συχνά παρεμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες
  • Γνωσιακές διαταραχές (διαταραχή συγκέντρωσης, μνήμης)
  • Σεξουαλική δυσλειτουργία
  • Πρωινή κεφαλαλγία
  • Νυκτουρία
Τα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη του συνδρόμου είναι οι παχύσαρκοι και όσοι παρουσιάζουν κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (μικρογναθία, μακρογλωσσία, διογκωμένες αμυγδαλές ή σταφυλή κλπ). Το σύνδρομο είναι συχνότερο στους άνδρες και επηρεάζεται δυσμενώς από τη χρήση αλκοόλ, ηρεμιστικών φαρμάκων και από τη θέση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου. Νοσήματα όπως ο υπόθυρεοειδισμός, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι μυοπάθειες, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και άλλα νευρολογικά σύνδρομα μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τις άπνοιες.

Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο συνοδεύεται από συχνές και αρκετά σοβαρές επιπλοκές. Πρώτα έρχονται τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Στεφανιαία νόσος, Αρτηριακή υπέρταση, Αρρυθμίες, Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.α.), τα οποία σχετίζονται άμεσα με το σύνδρομο. Συχνά επίσης είναι τα τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στην ημερήσια υπνηλία και στην μείωση των γνωσιακών λειτουργιών του πάσχοντα οδηγού. Ακολουθούν οι μεταβολικές (ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη – παχυσαρκία), οι πνευμονολογικές (υπερκαπνία, σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού), οι ψυχιατρικές (κατάθλιψη) και οι σεξουαλικές επιπλοκές (σεξουαλική δυσλειτουργία). Πρέπει να σημειωθεί ότι ασθενής με σοβαρή μορφή του συνδρόμου, ο οποίος δεν λαμβάνει θεραπεία έχει τέσσερεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο (The Wisconsin Sleep Cohort).

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από τον πνευμονολόγο αρχικά με την κλινική εξέταση και τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια ο ασθενής δύναται να υποβληθεί σε Νυχτερινή Οξυμετρία κατ’ οίκον, η οποία θα αναδείξει εκείνους οι οποίοι πάσχουν και χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Η Πολυκαταγραφική Μελέτη Ύπνου είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του ΣΑΥ. Πραγματοποιείται σε εργαστήριο ύπνου και παρέχει όλες τις πληροφορίες για παράγοντες όπως η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου, η αναπνοή, η θέση του σώματος και ο καρδιακός ρυθμός.


Για τον καθορισμό της θεραπείας λαμβάνονται υπ’ όψιν η βαρύτητα της κλινικής εικόνας, τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου, τα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας και οι πιθανές ανατομικές ανωμαλίες του στοματοφάρυγγα. Τα συντηρητικά μέτρα που προτείνονται σε κάποιον που πάσχει από ήπια μορφή του συνδρόμου περιλαμβάνουν τη μείωση του σωματικού βάρους, την αποφυγή κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού συστήματος (αλκοόλ, υπναγωγά φάρμακα), την αποφυγή του καπνίσματος, την αποφυγή βαρέων γευμάτων πριν την κατάκλιση και τη λήψη πλάγιας θέσης κατά τον ύπνο.

Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο είναι η εφαρμογή συνεχούς θετικής πίεσης στους ανώτερους αεραγωγούς μέσω της συσκευής CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Ειδικότερα εφαρμόζεται στη μύτη μια προσωπίδα που παρέχει αέρα υπό πίεση, αποτρέποντας τη σύμπτωση των φαρυγγικών τοιχωμάτων. Στόχος της θεραπείας με τη συσκευή CPAP είναι η εξάλειψη των επεισοδίων άπνοιας - υπόπνοιας σε όλες τις φάσεις και θέσεις του ύπνου και η μείωση του κινδύνου για επιπλοκές της νόσου.
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
 
 
 
         
  ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΣΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Μητροπολίτου Μεθοδίου 3,
Κέρκυρα 49100
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλ./ Fax: 2661 401772
Κινητό: 6934236853
  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Καθημερινά: 09.00 - 13.30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Τρίτη, Πέμπτη: 18.00 - 20.00
 
ΑΡΧΙΚΗ   ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ   Ο ΙΑΤΡΟΣ   ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ   LINKS   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future